1. BYRUMSTJEK: NABORUM / NEIGHBORHOOD

Raadhus_Park4

Raadhusparken, Aarhus
Foto: Kristine Jensen, 2013
GPS-koordinater: 56.152106,10.202209

Okay – lad os for en stund vende os fra globale udfordringer mod de lokale: I løbet af de seneste 2 års festuger har Aarhus budt på en interessant afprøvning af begrebet midlertidige byrum. Byens drøm om en ‘Centralpark’ har i festugen været afprøvet i forskellige forklædninger, som en samlende situation for områderne omkring Musikhuset, Aros og byens karakterfulde Rådhus. 

Rådhusparken og Musikhushaven er de daglige navne på de parkarealer, der ligger spredt omkring byens centrale kulturinstitutioner. Musikhushaven ligger ud til Frederiks Allé og på den anden side af vejen frem til Rådhuset og Park Allé er navnet Rådhusparken, der blev fredet i 1995 sammen med byens vartegn Rådhuset.

Musikhushaven er en lystig landskabsarkitektonisk manifestation af Svend Hansen, hvilket er mere end man kan sige om Rådhusparken, der er etableret på tidligere kirkegårdsarealer. Selvom kirkegården blev sløjfet for 90 år siden er det parkens tydeligste kendetegn i dag. Det ses i fragmenterne af store sakrale træformationer og langs parkens sydlige afgrænsning, med rækker af gamle gravsten, mens en lille jødisk kirkegård ligger midt mellem Rådhusparken og Musikhushaven. Lidt gemt ind imod Rådhusets vestfacade ligger Arne Jacobsens originale broderiparterre af stauder og klinker. Læs resten

Udgivet i Zoom in | En kommentar

SPACE WITHOUT A PUBLIC; Four Challenges for the Contemporary Urban Landscape

Det offentlige rum og integration

Design for an Infrastructural Hub with Public Elevator. by STUDIO hp AS.
The elevator functions as a vertical, mobile public space by capitalizing on alternate forms of fluid urban multitude rather than on skeumorphic arrangements of benches and pavement.

By Hettie Pisters Ph.D, STUDIO hp AS

1) Insofar as “the public”, as an undifferentiated and monolithic social entity, has ever truly existed, its heydey is definitively past. In its place we find a fluid urban multitude characterized by migration, precarity, and dynamism. Therefore, making a space “public” is no longer a sufficient If planners and architects wish to engage in the creation of open, free urban space, they need to engage with the particular composition of the user group in question.

2) The term “public” also carries the connotation of being managed by the state or local government. A space is only open insofar as it provides users of the space with the necesarry affordances for transformation and adaption. This necessarily entails explorations in alternate forms of souvereignty and participation, rather than skeumorphic arrangements of benches and trees. Læs resten

Udgivet i Temaer | En kommentar

GANG I PROCESSEN

Gæsteindlæg af billedkunstner Kenneth A Balfelt og visuel antropolog Simone Cecilie Grytter

Ord som borgerinddragelse og brugerinvolvering er blevet buzzwords i alt arbejde vedrørende udvikling af offentlige rum. Det er naturligvis positivt – og en nødvendighed at der lyttes til de mennesker, der faktisk benytter, eller skal benytte, et givent byrum. ‘Inddragelsesproces’ er dog også et begreb der efterhånden dækker rigtig mange former for processer: det kan være alt fra en kort inddragelsesproces med et enkelt borgermøde, hvor borgere og brugere får luft for deres frustrationer og ønsker, til en proces, hvor borgere og brugere er inkluderet i alle aspekter af udformningen af det fysiske resultat.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi hos Kenneth Balfelt orienterer os efter den sidstnævnte, radikale inddragelsesmodel. Man kan næsten gå så langt som at sige, at vi tillægger den processuelle udforskning af, hvordan det fysiske resultat skal udformes, højere værdi end det fysiske resultat i sig selv. Det fysiske resultat er naturligvis også centralt, men i højere grad som et symbol på den – ofte forsonende – proces, der har fundet sted. Læs resten

Udgivet i Temaer | Skriv en kommentar

DET OFFENTLIGE RUM OG INTEGRATION – SÆT FLERE HEGN OP!

Charlotte Ammundsens Plads

Charlotte Ammundsens Plads, Kbh., Landskabsarkitekt: 1:1 Landskab 2005-2008
Foto: Jacob Kamp

Gæsteindlæg af: Jacob Kamp, Landskabsarkitekt og indehaver 1:1 landskab 

Vores byer bliver mere og mere segregerede – vi bor og arbejder med mennesker der ligner os selv etnisk, socialt, uddannelses- og arbejdsmæssigt osv osv. – så det offentlige rum (byrummet) er det sidste sted, hvor vi kan ses, passere hinanden, opholde os i det samme rum, møde ’den anden’ – en der er anderledes end os selv. Det er derfor essentielt at vi, som former byens rum, har dette møde for øje, det er en forpligtigelse at skabe demokratiske rum

I den ’traditionelle’ by er der et genkendeligt system af offentlige og private rum, strækkende sig fra den private bolig, henover opgangens fælleskab, til gårdanlæggets semiprivathed og til gaderummets, pladsens og parkens fulde offentlighed. Dette afspejles også i de sociale koder, der er simpelthen forskel på, hvordan vi interagerer med hinanden alt afhængig af hvilke typer af privat/offentlige rum, vi befinder os i. I opgangen sludrer vi, i gårdanlægget hilser vi og i det offentlige rum skal der mere til før vi taler med en fremmed. Læs resten

Udgivet i Temaer | 6 kommentarer

BYRUM, KUNST OG INTEGRATION – DEL III

Det offentlige rum og integration

Babels Bord, Vollsmose, Odense
Kunstner: Morten Stræde 2000

Gæsteindlæg af Morten Stræde, professor og billedhugger

Vi skal som kunstnere og arkitekter ikke bestemme indholdet af det fælles. Vi skal heller ikke  programmere rummene, så de passer til vores og beslutningstagernes forestillinger. Men vi kan medvirke til at sætte en fysisk ramme så de mulige fællesskaber kan opstå. For min egen del, har jeg forsøgt at åbne de offentlige rum til aktiv medleven fra beboere og andre brugere. Ikke ved at forprogrammere en lang række aktiviteter, selvom det næsten altid er kravet fra bestilleren, men ved at stille en åben og æstetisk skarp situation til rådighed. Et eksempel: I 2000 blev jeg inviteret til at deltage i udstillingen “Skulpturer i Eventyrhaven” i Odense. Udstillingen finder sædvanligvis sted hvert tredje år i haven bagved Skt. Knuds Kirke. I 2000 besluttede arrangørerne at flytte den til forstaden Vollsmose, et område med meget store sociale og etniske problemer. Tanken var blandt andet, at kunsten skulle medvirke til at løfte kvarteret. Kunsten skulle bruges som en trojansk hest for at få rejst en lokal samtale om stedets fremtid og give beboerne et tilhørsforhold til det. Der er omkring 75 forskellige kulturer og sprog i området, og mange af dem har ikke et særligt ord for kunst, så hvordan overhovedet komme i dialog med beboerne? Læs resten

Udgivet i Temaer | Skriv en kommentar

BYRUM, KUNST OG INTEGRATION – DEL II

Det offentlige rum og integration

Volmers Plads, Vejle
Kunstner: Morten Stræde i samarbejde med COBE arkitekter 2008

Gæsteindlæg af Morten Stræde, professor og billedhugger

Måske er der to forskellige strategier i det offentlige rum. Arkitektens strategi er traditionelt at løse problemer, facilitere, hjælpe og lette. Billedkunstnerens er stort set den modsatte – omend trangen til at hjælpe, imødekomme og acceptere mere og mere sniger sig ind i billedkunsten også – roen breder sig.  Enhver ved, at en schweizerkniv kun er god som koncept. Knivens mange værktøj, neglefile, tænger og andet godt gør, at de enkelte dele er ubrugelige til det, de er billede på. Saksen er for lille, kniven er ikke skarp nok, kompasset er upæcist osv. Man skal nok undgå at gøre det offentlige rum til en schweizerkniv – til et rum, der skal kunne imødekomme ethvert behov og derved ikke kan løfte nogen af dem. Læs resten

Udgivet i Temaer | 7 kommentarer

BYRUM, KUNST OG INTEGRATION – DEL I

Det offentlige rum og integration

Nyindretning af Søndertorv, Vejle
Kunstner: Morten Stræde i samarbejde med Vejle Kommune 2008

Gæsteindlæg af Morten Stræde, professor og billedhugger

De rum vi færdes i sammen og hver for sig, er både kanaler til samfærdslen og konkrete fysiske billeder på samfundet og forestillingerne om det, der er dominerende i tiden. Den dobbelthed er for eksempel tydelig med Hausmanns pariserboulevarder. De hyldes for deres storladne byrum, men de etableredes i sin tid efter pariserkommunen, så man kunne skyde ned langs dem for at holde pøbelen i skak. Et andet eksempel er bebyggelsen i Albertslund udenfor København med dens fokus på adskillelse af hård og blød trafik og dens nære og intime byrum, som var i perfekt samklang med datidens intellektuelle strømninger.

Det er en god ambition, at alle er velkomne  i det offentlige rum, og at ingen må føle sig udenfor. Men betyder det, at rummet ikke må gøre modstand af frygt for, at denne eller hin ikke føler sig velkommen eller tilgodeset? Det er blevet sådan i det civile liv, at mødet mellem mennesker fordrer enighed på forhånd. Derfor må man finde den laveste fællesnævner som ingen ved sine fulde fem kan være uenig i. Honnøreksemplet på denne vattede holdning er den røde plads ved Superkilen på Nørrebro i København. Pladsen propaganderer med sit frisind og sin inkluderende tilgang, men rummet er på en gang svagt kunstnerisk defineret, og alt for tæt programmeret. Resultatet er blevet et monument for de gode viljer henvendt til offentligheden, men ikke til de lokale beboere. Læs resten

Udgivet i Temaer | Skriv en kommentar

DET OFFENTLIGE RUM OG INTEGRATION

Det offentlige rum og integration

VM i fodbold samler folk i gaden, Javastraat, Amsterdam
Foto: Thomas Vesterbæk 2010

Det er med stor glæde, at vi i december måned kan bringe en række gæsteindlæg under overskriften DET OFFENTLIGE RUM OG INTEGRATION.

Emnet vil blive belyst og diskuteret af professor og billedhugger Morten Stræde, landskabsarkitekt og indehaver af 1:1 landskab Jacob Kamp, billedkunstner Kenneth A. Balfelt og visuel antropolog Simone Cecilie Grytter, samt landskapsarkitekt og indehaver af STUDIO HP Hettie Pisters.

Vi starter med vores debatoplæg, som gæsteskribenterne på forskellig vis har taget afsæt i, og vil ugentligt lægge et nyt indlæg ud. Deltag gerne i debatten. Læs resten

Udgivet i Temaer | Skriv en kommentar

NUDGE?

Ren Kærlighed til København

Ren Kærlighed til København, Grønne Fodspor
Foto: Thomas Tolstrup

Gaderne i København har på det seneste fået grønne fodspor, som leder over til byens skraldespande. Bag projektet står Københavns Kommune, adfærdsforsker Pelle Guldborg Hansen og netværket iNudgeYou, der med afsæt i teorien om ”nudge” afprøver, hvorvidt det er muligt at få flere folk til at smide deres skrald i skraldespandene i stedet for på gaden. Tiltaget har ifølge registreringer reduceret mængden af henkastet affald betydeligt.

Nudge er et fænomen, jeg stødt på i flere andre sammenhænge, seneste i forbindelse med en arkitekturkonkurrence om fremtidens læringsrum. Jeg er blevet nysgerrig på, hvad det mere præcist er for en størrelse. Er det blot en ny betegnelse for noget allerede velkendt, eller rummer fænomenet nogle potentialer og nye perspektiver, der med fordel kan medtænkes som en integreret del af udviklingen af fremtidens arkitektur? Læs resten

Udgivet i Temaer | 7 kommentarer

BYD GERNE IND MED TEMATIKKER, SPØRGSMÅL OG UDFORDRINGER

Vi har det seneste stykke tid modtaget rigtig mange positive tilbagemeldinger i forhold til bloggen. Det er vi rigtig glade for! Der er flere, der har spurgt, om bloggen også kunne være et sted, hvor det på en uformel måde er muligt at stille spørgsmål og vende evt. problematikker, man sidder med i det daglige arbejde. Katrine Lotz har også forslået, om det vil være muligt at bruge bloggen som et sted, hvor forskning kan formidles i en mere personlig, måske diskuterende, inviterende og mere direkte form.

Vi synes, at alle disse forslag harmonerer rigtig fint med bloggens ånd. Hvis man har spørgsmål, forskningsemner, tematikker eller lignede, man gerne vil vende eller formidle, kan man sende det til tv@kristinejensen.dk, så vil jeg sørge for, at det bliver lagt op, som et særskilt indlæg. 

Derudover er man selvfølgelig altid velkommen til selv at lægge evt. spørgsmål og emner/tematikker ud som en kommentar til et indlæg.

Udgivet i Anbefalinger | En kommentar

NORDTYSKLAND – EN STUDIEREJSE I 2004

Varusschlacht Museum und Park Kalkriese

Varusschlacht Museum und Park Kalkriese, Arkitekter: Anette Gigon and Mike Guyer 2002
Foto: Kristine Jensen, 2004
GPS-koordinater: 52.406202,8.129643

I marts 2004 gennemførte Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue en studietur til Nordtyskland, med en rute fra Hamburg ned over Osnabrück til Duisburg og Düsseldorf. I Hamburg så vi frejdige kulturhuse og ikke så frejdige nye havne­områder. Mængder af kinesisk granit koblet op med europæisk harmonisering og gennemført med ratio­nalitetsfanatisme.

I Osnabrück det teatralske Felix Nussbaummuseum af Daniel Libeskind og Kalkriese­parken af Gigon og Guyer. Ved Rhinen i Duisburg Bernd Langes parkpromenade af hvide spor, mens Duisburg Nord af Peter Latz er et stort park-, kultur- og rekreationsprojekt. Hvor mægtige nedlagte industri­områder gradvist omdannes ved hjælp af plante-‘aku­punktur’. Landskabsarkitekten Latz metode ”design by handling the existing” er en hyperinteressant proces­suel landskabsomlægning, der dirigeres mellem form og formløshed. Læs resten

Udgivet i Anbefalinger | Skriv en kommentar

STUDIEREJSER

Stourhead

Stourhead (anlagt 1741-80), Stourton. Anlagt af ejeren Henry Hoare ved landstedet af samme navn.
Foto: Kristine Jensen 2013
GPS: 51.104696,-2.321734

Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue har de senere år været på forskellige studierejser. Dette efterår gik turen til Frankrig og England, hvor vi bl.a. besøgte det nye Musée du Louvre-Lens, Euralille og flere af de store engelske landskabshaver. I 2009 var vi Paris og Bruxelles, hvor fokus var barokkens haveanlæg samt modernismens og samtidens parker og byrum, mens turen i 2004 gik til Nordtyskland for bl.a. at opleve de senere års konvertering af afviklede industrianlæg til kulturelle formål. Det næste stykke tid vil Kristine berette om sine oplevelser fra rejserne og fortælle om, hvorfor det fortsat er relevant og givende at studere de historiske haveanlæg. Vi lægger studierejseprogrammerne ud og håber, disse kan være med til at inspirere andre til at tage af sted.

Udgivet i Anbefalinger | Skriv en kommentar

MUSÈE DU LOUVRE-LENS

Musée du Louvre-Lens

Musée du Louvre-Lens, Arkitekt: SANAA, Landskabsarkitekt: Mosbach Paysagistes 2012
Foto: Kristine Jensen, AKJT, 2013
GPS-koordinater: 50.431404,2.804536

Ved indgangen til det nye årtusinde tog Le Louvre, Det store Museum over alle museer, sit over-jeg op til fornyet overvejelse. Forandringer må til, fordi den nye samfundsorden baseres på nutidens moderne teknologi, hvor opfattelsen af sted og tid også ændrer tankegangen mellem centralitet og yderområder. Dermed måtte der gøres op med dét for Frankrig, så betydningsfylde momentum mellem center og provins.

For at følge med tiden må større museumsinstitutioner som Louvre, med deres enorme museumslagre, forpligte sig på at udvikle en demokratisering af adgangen til kunst, så kunsten kan spredes, opleves og findes andre steder end i Paris. Nuvel, lidt drilsk kan man vel påstå, at Guggenheim Museerne allerede havde taget fat på tankerne i 90’erne med f.eks. udbygninger a la museet i Bilbao. Læs resten

Udgivet i Zoom in | 16 kommentarer

VELKOMMEN

Jelling_velkommen

Monumentområdet i Jelling 2013
Landskabsarkitekt: Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue 2013, Kunstnerisk konsulent: Ingvar Cronhammar Foto: Line Krath, AKJT, 2013

Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue byder velkommen til ny blog: LANDSCAPE AND SO ON. Et mangfoldigt sted, hvor forskellige fagligheder med interesse for landskab, urbanitet, arkitektur og kunst kan mødes, dele erfaringer og debattere.

På Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue har vi over en længere periode haft lyst til at skabe et forum, hvor det er muligt at udveksle viden samt opsamle og perspektivere tegnestuens – og andres – arbejde med landskab, arkitektur, kunst og alt derimellem. Vi oplever, at interessante overvejelser og visionære synspunkter ofte ender hengemt i skrivebordsskuffen eller forbliver i et mindre netværk. Denne blog bygger på tanken om at have et sted, hvor det på en ganske uformel måde er muligt at dele viden og debattere emner, som vi til dagligt arbejder med og interesserer os for. Vi håber, at bloggen på sigt kan være afsættet til frugtbare tværfaglige samarbejder, og vi opfodrer alle til at deltage i debatten.

Velkommen til LANDSCAPE AND SO ON

Udgivet i Anbefalinger, Temaer, Zoom in | Skriv en kommentar