OM BLOGGEN

ombloggen2Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue har vi over en længere periode haft lyst til at skabe et forum, hvor det er muligt at dele erfaringer, udveksle viden samt opsamle og perspektivere tegnestuens – og andres – arbejde med landskab, arkitektur, kunst og alt derimellem. Heraf navnet: Landscape and so on.
Vi oplever, at interessante overvejelser og visionære synspunkter ofte ender hengemt i skrivebordsskuffen eller forbliver i et mindre netværk. Denne blog bygger på tanken om at have et sted, hvor det på en ganske uformel måde er muligt at dele viden og debattere emner, som vi til dagligt arbejder med og interesserer os for. Bloggen tager sit udgangspunkt i landskabet, arkitekturen og kunsten. Vi håber, at bloggen på sigt kan være afsættet til frugtbare tværfaglige samarbejder, og vi opfodrer alle til at deltage i debatten.

Frekvens
Kristine Jensen, Thomas Vesterbæk og øvrige ansatte på Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue poster jævnligt indlæg af forskellig karakter. Disse spænder fra anbefalinger af litteratur, film, kunst, landskaber og byrum, over neddyk i egne og andres projekter, til mere debatterende og kommenterede indlæg omkring emner, der er oppe i tiden. Derudover bestræber vi os på, at en række gæsteskribenter hver anden måned bidrager med indlæg, der behandler og debatterer et særligt, udvalgt tema, som vi finder relevant for tiden.

Om Kristine Jensen
Kristine Jensen er indehaver af Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue. Hendes baggrund som praktiserende landskabsarkitekt, som forsker og som underviser på Arkitektskolen i Aarhus giver hende en solid indsigt i og erfaring med landskabsarkitektur og planlægning. Kombinationen af fagets praksis og teori har hun integreret fuldt ud i tegnestuens tilgang til arkitektur, det gælder for udviklingen af de enkelte projekter som for de mange artikler, forelæsninger og diskussioner, hun tager del i.

Om Thomas Vesterbæk (redaktør)
Thomas har med sin baggrund som kunsthistoriker og arkitekt en bred arkitekturhistorisk viden og et stort kendskab til krydsfeltet mellem kunst og arkitektur.  Han er til daglig en del af konkurrenceteamet på Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue og har tidligere indgået i forskellige tværfaglige sammenhænge og gennem en periode på 10 år indspillet tre albums og turneret i det meste af Europa. Hans nysgerrighed for det tværfaglige samt hans ønske om at dele viden, håber han vil smitte af på bloggens besøgende.

Brug af bloggen
Vi håber, alle besøgende får lyst til at dele deres synspunkter, og vi opfordrer til at bruge kommentarfelterne flittigt og indgå i debatten. I forhold til indlæg, der ikke kommer fra os eller øvrige ansatte fra Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue, fralægger vi os det indholdsmæssige ansvar. Sådanne indlæg og holdninger afspejler nødvendigvis heller ikke tegnestuens tilgang og syn på feltet. Vi forbeholder os retten til at fjerne decideret afstødende indlæg og vil anmode om, at man respekterer god akademisk skik ved tydeligt at markere, når der gøres brug af citater og henvises til andres værker.

I så fald man føler sig krænket i forhold til ophavsret  – eller i øvrigt føler sig uberettiget behandlet – er man selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os via mail: tv@kristinejensen.dk